חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
לאון חימוביץ133241408329321/06/2006לצו קיום צוואהתל אביב1