חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
שלמה אלישע715577552707320/03/2012לצו ירושהבאר שבע1
מריה ברון3036524995642417/11/2011לצו ירושהחיפה1
נתן ברון3036524735642617/11/2011לצו ירושהחיפה1
ברוריה לאה דרומי350440413719407/10/2010לצו ירושהתל אביב1
מרדכי זליקוביץ81630164799131/07/2012תיקון צו ירושהתל אביב2
נסרייה לחמיש309792721986901/09/2009לצו ירושהבאר שבע1
יצחק ליכט96652258701122/10/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
סוניה מילמן3274876091570304/12/2007לצו ירושהבאר שבע1
אסתר סגל33962159607615/07/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
חואטי עגיבה606663101633717/03/2008לצו קיום צוואהבאר שבע1
חואטי עגיבה606663101633710/12/2008מינוי מנהל עזבוןבאר שבע2
שרה עגיבה606663282186606/06/2010לצו קיום צוואהבאר שבע1
אלעזר פויער765515211245617/11/2008לצו ירושהתל אביב1
עוזי צור226258342350926/12/2010לצו ירושהבאר שבע1
אדוארדו קולמנרס3274875911570204/12/2007לצו ירושהבאר שבע1
יורם קירשנר644451583040921/05/2013לצו ירושהבאר שבע1
מזל קערור )שרעבי96595171603524/01/2008לצו ירושהבאר שבע1