חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
משה אברהם990482213438213/07/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
רבקה אלטרוביץ175876439714014/08/2007לצו ירושהתל אביב1
סלח חיט7264091513795025/10/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
עזרא חיט7264097213794925/10/2010לצו ירושהתל אביב1
פרחה יונה7372141710389628/02/2008לצו קיום צוואהתל אביב1