חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
חוה קורי בועזסון10147452137214/03/2010לצו קיום צוואהירושלים1
גוליה ברקוביץ170351891869915/01/2009לצו ירושהירושלים1
מאוריץ מרק3140173442907119/05/2013לצו קיום צוואהירושלים1
שלום שרל פרי676568502249815/09/2010לצו ירושהירושלים1