חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
נסים אשכנזי475506215062820/09/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
ויקטוריה בנימין4220626816191125/06/2012לצו ירושהתל אביב1
בלומה גליק694966315996808/05/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
רחמים גרידיש5775551414665121/07/2011לצו ירושהתל אביב1
רחמים גרידיש5775551414665114/08/2011בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
יצחק דייסי648732613635130/08/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
דורה וויס32354054517007/09/2009לצו קיום צוואהחיפה1
שלמה טבת206104217901905/08/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
פסח יכנס543456814079603/01/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
פסח יכנס543456814079627/03/2012תיקון צו קיום צוואהתל אביב2
שולמית יכנס785091015104502/10/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
יעקב יצחק4675801715133004/10/2011לצו ירושהתל אביב1
יפה יצחק5533935213590123/08/2010לצו ירושהתל אביב1
רשל יצחק4675802515134304/10/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
בנימין כהן780861113857409/11/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
יחזקאל כהן4365880615623929/01/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
סוזן כהן6214603015846225/03/2012לצו ירושהתל אביב1
סוזן כהן6214603015846230/07/2012תיקון צו ירושהתל אביב2
עליזה כהן4365878010478025/03/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
ציון כהן1217913114457425/05/2011לצו ירושהתל אביב1