חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
סטיבן ליברמן3180600922590707/11/2011לצו קיום צוואהבאר שבע1