חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
פריחה איפרח764027262173919/07/2010בקשת צו ירושה מתוקנתבאר שבע2
אברהם בן נון65810371430719/04/2007לצו ירושהבאר שבע1
מלכה כהן912189811934113/05/2009לצו קיום צוואהתל אביב1