חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
מרים אופיר15757941625703/03/2008לצו קיום צוואהבאר שבע1
גנאדי אפשטיין3092524923165526/08/2013לצו ירושהבאר שבע1
זוהרה בן דוד678046741883706/05/2009בקשת צו קיום צוואה מתוקנתבאר שבע2
נחמן יונגלסון107902101636320/03/2008לצו קיום צוואהבאר שבע1
הוידה נגר415277302689928/02/2012לצו ירושהבאר שבע1
הוידה נגר415277302689911/08/2013לצו ירושהבאר שבע2
סיסאי ציון קסאי147384701158503/06/2007תיקון צו ירושהבאר שבע2
קלרה שרביט693662351949128/06/2009לצו ירושהבאר שבע1