חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
גוליה בובליל4347502916444313/08/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
צפורה ברזילי822383616753018/11/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
מנחם גלעדי187537616909126/12/2012לצו ירושהתל אביב1
גדליה גרינבוים17701638379006/07/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
שלמה דיקובסקי255745212824317/01/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
משה אהרן יונג12056404702118/01/2010לצו קיום צוואהחיפה1
עדנה יסעור22040065469717/07/2011לצו ירושהחיפה1
אריה יעקב5502786613539309/08/2010לצו ירושהתל אביב1
אריה יעקב5502786613539313/09/2010בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
אהרן עדן6989953212519202/11/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
פליציה פרנק143111619124521/02/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
דאוד שולי09666427/07/2007לצו ירושהתל אביב1