חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
פאטמה אבראהים209622214494720/08/2009לצו ירושהחיפה1
צילה אובלוזינר652301959743531/10/2007התנגדותתל אביב4
דני אופנר833992112174413/07/2009מינוי מנהל עזבוןתל אביב1
אסתר אחידב67077156369405/03/2013לצו קיום צוואהחיפה1
שמעון אל בז675863131424112/10/2010לצו ירושהנצרת1
יוסף בדארנה202836024494820/08/2009לצו ירושהחיפה1
מיכאל בזומני174920265657524/11/2011לצו קיום צוואהחיפה1
יהודה גמליאל306250403846312/02/2009לצו ירושהחיפה3
יהושע הדר6929517920731/03/2008ביטול צו קיום צוואהנצרת2
אריה הרשקוביץ311564916852419/12/2012התנגדותתל אביב2
עמליה הרשקוביץ308266616669725/10/2012לצו ירושהתל אביב1
חיים זפרני304780441223607/06/2009לצו ירושהנצרת1
מרסל זרהן681087782965504/05/2006לצו ירושהחיפה1
חוה חוטין484082311591819/02/2009לצו ירושהתל אביב1
ברוך חורש458731143836610/04/2008לצו קיום צוואהחיפה1
כרמלה חורש433238153836810/04/2008לצו קיום צוואהחיפה1
אברהם טובין164769392916803/06/2013לצו ירושהירושלים1
הדסה טובין177057572916903/06/2013לצו ירושהירושלים1
מרים כהן442243210342210/02/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
אסתר נתנזון61118434274809/03/2009לצו קיום צוואהחיפה1