חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
נתן אנדלמן231381510754117/06/2008לצו ירושהתל אביב1
רבקה בן שלוש267885881286405/10/2006תיקון צו ירושהירושלים2
חנה האוזר999036713698621/09/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
טובה צור7794881686325/03/2008לצו קיום צוואהירושלים1
שלמה קנופף99408349958514/11/2007לצו ירושהתל אביב1