חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
דניאל אבו גזל535651805808521/02/2012לצו ירושהחיפה1
שרלי אברגל683378726688024/09/2013לצו ירושהחיפה1
לאה אורדנטליך5600116291610/01/2013לצו ירושהחיפה1
דוריס אורן721945744294922/03/2009לצו ירושהחיפה1
רבקה איזנבנד38111222868106/02/2006לצו קיום צוואהחיפה1
חנן איזנקוט635368412871208/02/2006לצו קיום צוואהחיפה1
חנן איזנקוט635368412871210/04/2006מינוי מנהל עזבוןחיפה2
עמיחי אילון54244785227102/02/2011לצו קיום צוואהחיפה1
צילה אילון65456443420329/05/2007לצו קיום צוואהחיפה1
טוני ארדיטי102634995477321/07/2011לצו קיום צוואהחיפה1
איבון בן משה421174815646420/11/2011לצו קיום צוואהחיפה1
מנחם בן שחר67491623046906/07/2006לצו קיום צוואהחיפה1
מנחם בן שחר67491623046906/07/2006מינוי מנהל עזבוןחיפה2
מנחם בן שחר67491623046920/06/2007תיקון טעות סופרחיפה3
לוטי ברזק65517824819505/05/2010לצו ירושהחיפה1
לוטי ברזק65517824819520/01/2011בקשת צו ירושה מתוקנתחיפה2
לוטי ברזק65517824819516/06/2011לצו קיום צוואהחיפה3
קארין גוזמן334880403581211/10/2007לצו ירושהחיפה1
שרון גלט254332024531513/09/2009לצו ירושהחיפה1
חוסיין גנדאוי2015202855111024/11/2010לצו ירושהחיפה1