חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
נעמי אברהם משה7382092016681030/10/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
מרים אחרק95644856584317/07/2013לצו קיום צוואהחיפה1
איסטאם איזראילוב30402806116678929/10/2012לצו ירושהתל אביב1
שושנה איזראילוב30402813716917527/12/2012לצו ירושהתל אביב1
חיים שלמה בודה82775439334608/05/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
אנושקה ברוך983498711186706/11/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
חיים ברוך3073690411187206/11/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
חיים ברוך3073690411187219/02/2009בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
יוסף ברליאנד1104483110370720/02/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
דוד גרנצרז275870416717807/11/2012לצו ירושהתל אביב1
חנה הונדרט4353492415499427/12/2011לצו ירושהתל אביב1
שלמה טוטמן7789521715566815/01/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
בלה טורבינר77511429872315/10/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
יעקב ישראל פרידמן2306083313218812/05/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
דוד שביט5092658313376228/06/2010לצו ירושהתל אביב1