חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
דוד אברמוב3105112416534826/06/2013לצו קיום צוואהחיפה1
חוה אברמוב3105113576534926/06/2013לצו קיום צוואהחיפה1
דמיטרי אונישיוק3066413334032811/09/2008לצו ירושהחיפה1
אמילי בוגנים421013296594423/07/2013לצו קיום צוואהחיפה1
רויטל בוחבוט272115641788216/10/2012לצו ירושהנצרת1
לאירטה ביטון21320334961926/07/2010לצו ירושהחיפה1
חיים בן-שמואל535664936315930/01/2013לצו ירושהחיפה1
חיים בן-שמואל535664936315930/01/2013מינוי מנהל עזבון זמניחיפה2
חיים בן-שמואל535664936315908/08/2013מינוי מנהל עזבוןחיפה3
יהודה גלס508393613607117/10/2010בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
סילקא גלס508394411845218/10/2009בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
סילקא גלס508394411845230/11/2009תיקון צו ירושהתל אביב3
יצחק גרנט63253445630206/11/2011לצו קיום צוואהחיפה1
יצחק גרנט63253445630221/06/2012תיקון טעות סופרחיפה2
אסתר )בילה גרשקוביץ428749664212629/01/2009לצו קיום צוואהחיפה1
אסתר )בילה גרשקוביץ428749664212625/03/2009התנגדותחיפה2
מויסיי דושקין3038835995630106/11/2011לצו ירושהחיפה1
דליה וייס91783104643913/12/2009לצו קיום צוואהחיפה1
דליה וייס91783104643913/12/2009מינוי מנהל עזבון זמניחיפה2
דליה וייס91783104643908/02/2010מינוי מנהל עזבוןחיפה3