חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
הדי הפשטיין650932393317926/02/2007לצו קיום צוואהחיפה1
מלכה גיני לוי3194422881820/02/2006לצו ירושהחיפה1
רפאל יצחק מאיר59773354729607/02/2010לצו קיום צוואהחיפה1
מרטה שורץ16168204534314/09/2009לצו קיום צוואהחיפה1
מרטה שורץ16168204534314/09/2009תיקון טעות סופרחיפה2