חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
רחל לאה אברמוביץ6872464011109107/10/2008לצו ירושהתל אביב1
טמרה אמרה30751055216011813/05/2012לצו ירושהתל אביב1
פרידה ברנר1071754414607830/06/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
אברהם זרניצקי364220410104118/12/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
ליפה חיניץ6510916715423011/12/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
ליפה חיניץ6510916715423005/02/2012תיקון צו קיום צוואהתל אביב2
רחל חיניץ6510917515422911/12/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
חוה שרה יוסף4707532013602924/08/2010לצו קיום צוואהתל אביב1