עריכת צוואה וטיפול בירושות

זקוק לייעוץ משפטי בנושא ירושה? מעוניין בעריכת צוואה? עליך להגיש בקשה לרשם הירושה?

לפגישת ייעוץ עם עורך דין המתמחה בעריכת צוואות ובדיני ירושה התקשרו: 03-5323650
או בדוא"ל:

כאשר נפטר אדם על מקורביו (יורשיו) להתמודד עם אחד משני מקרים:

  1. המנוח כתב צוואה.
  2. המנוח לא כתב צוואה.

המנוח כתב צוואה

כאשר נפטר אדם שהשאיר אחריו צוואה, מוטל על בני משפחתו או חבריו, לבקש ולקבל צו קיום צוואה, שיקבע כיצד מחולק רכושו של הנפטר.
למידע נוסף אודות מתן תוקף להוראות הצוואה, קרא אודות צוואה וירושה.

המנוח לא כתב צוואה

כאשר אין צוואה, קובע הדין כי יש לחלק את נכסיו של הנפטר לפי הסדר החלוקה הקבוע בחוק הירושה. מצב זה נקרא "ירושה על-פי דין". משמעות הדברים היא שנכסיו של הנפטר מחולקים לפי חלוקה פורמאלית שנקבעה בחוק, ולא בהכרח לפי רצונו של הנפטר.
להסבר בדבר אופן חלוקת נכסיו ורכושו של המנוח במקרה של ירושה על-פי דין.

עריכת צוואה

כמובן, שרובנו מעוניינים לקבוע כיצד יחולק רכושנו ומה יעשה עמו לאחר מותנו, ולשם כך יש לכתוב צוואה.

מהי צוואה - צוואה היא מסמך בו אדם קובע כיצד יחולק רכושו, מה יעשה בו, ו/או נותן הוראות לגבי אופן קבורתו.
כאשר אדם ערך צוואה כדין, מחלקים את נכסיו לפי הוראות הצוואה. משמע, המצווה (הנפטר) קובע למי יועברו נכסיו, לפי איזו חלוקה, באילו תנאים וכיוצ"ב.
המצווה יכול לצוות מה יעשה ברכושו כיד הדמיון. כך למשל, הוא יכול לצוות את רכושו לאדם, תאגיד, בעל חיים או מדינה, והוא אף יכול להציב תנאים בפני היורשים, שאם לא יעמדו בהם לא יזכו ברכוש.
כאשר היורש הינו קטין, יכול המצווה לקבוע כי הרכוש ינוהל בנאמנות עבור הקטין עד הגיעו לגיל מסויים, או אף להישגים מסויימים, ובהתאם יפריש הנאמן חלקים מסויימים מן העיזבון (לפי קביעת המצווה) עד הגיעו של היורש לגיל או לתנאי שקבע המצווה.

כתיבת צוואה בליווי עורך דין

עריכת צוואה כדין אינה עניין של מה בכך, שכן אם הצוואה נערכה שלא כדין, עלול רשם הירושה או בית המשפט לענייני משפחה שלא להכיר בה. במקרה שכזה, עלול רצונו של הנפטר שלא להיות מקויים, ואילו היורשים על-פי הצוואה עלולים למצוא עצמם מול שוקת שבורה.
בשים לב שבמותנו מדובר על רכוש ונכסים שצברנו כל חיינו, וברי כי חשוב להסדיר את חלוקתו לפי רצוננו ולא לפי קביעת המחוקק, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בעריכת צוואות ובדיני ירושה.
ודוק: גם אם הנפטר הצהיר או כתב בכתב ידו מסמך כי הוא רוצה שיעשה ברכושו או כך או כך, אין מדובר בהכרח בצוואה. תפקידו של עורך הדין העורך את הצוואה לבדוק היטב, כי היא נערכת כדין ותהא בתוקף, ולהביא לידיעת המצווה קשיים משפטיים העלולים להתעורר במועד מימוש הצוואה.

הגשת בקשה למתן צו ירושה או מתן צו קיום צוואה ברשם הירושה

בעת הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה או צו למתן ירושה על-פי דין, חשוב לערוך את הבקשה כראוי וכדין, לרבות לצרף את כל הנספחים והאסמכתאות. שאם לא, יתכן ויתעכב ההליך חודשים רבים, ובמקרים מסויימים, אף הבקשה עלולה להידחות עם משמעויות קשות.

צו קיום צוואה

לאחר פטירתו של המצווה, כדי לתת תוקף להוראות הצוואה יש להגיש בקשה לרשם הירושה למתן צו קיום צוואה.

כלומר, גם אם נערכה צוואה כדין, היורשים אינם יכולים לפנות אל הבנק או אל הרשויות בדרישה שיעבירו הנכסים והזכויות על בסיס הצוואה, אלא עליהם להציג צו קיום צוואה.

הליך זה אורך מספר חודשים, ככל ואין בעיות עם הבקשה, כגון בעיות פורמאליות בהגשתה או התנגדויות למתן צו קיום צוואה.

צו קיום ירושה על-פי דין

לאחר פטירתו של המנוח, במידה ולא קיימת צוואה, יש להגיש בקשה לרשם הירושה ולבקש חלוקת הרכוש לפי "ירושה על-פי דין" (ירושה שלא על-פי צוואה).

את הבקשות לעיל מומלץ מאוד להגיש באמצעות עורך דין המתמחה בדיני ירושה, על מנת שהתהליך הבירוקרטי הכרוך בהגשת מסמכים שונים ואסמכתאות, לא יתעכב חודשים רבים או שלא ידחה.

התנגדות למתן צו קיום צוואה והתנגדות למתן צו ירושה

ככל והוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה או בקשה למתן צו ירושה, ניתן להגיש התנגדות למתן הצו.
כאשר מדובר בצו למתן צוואה, ניתן להגיש התנגדות בטענות הקשורות לעריכת הצוואה, השפעה בלתי הוגנת על המצווה, זיוף, וכדומה.
כאשר מדובר בצו למתן ירושה, ניתן להגיש התנגדות בטענות כי קיימות צוואות או טעמים אחרים על-פי דין.
לאחר הגשת ההתנגדות מועבר ההליך לבית המשפט לענייני משפחה, כאשר ההתנגדות הינה מעין כתב תביעה, ונערך משפט.

לפגישת ייעוץ עם עורך דין המתמחה בעריכת צוואות ובדיני ירושה התקשרו 03-5323650
או בדוא"ל:

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.