תנאי השימוש באתר

באתר זה מופיעים מידע ופרטים בעניין בקשות לירושות ולצוואות כפי שהם מפורסמים באינטרנט. כל הפרטים והתכנים המופיעים באתר זה הינם לצרכי מידע אינפורמטיבי בלבד והשימוש במידע הניתן באתר זה הינו על אחריות המשתמש בלבד, ואין כל התחייבות בדבר מהימנותו או דיוקו.

אנו משתדלים לשמור על המידע המופיע באתר זה תקין, עדכני ומדוייק. אולם, המידע נאסף באמצעות מערכות אוטומטיות מהאינטרנט וככזה ייתכן ויהיו באופן הצגתו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות.

הנהלת האתר לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש באתר. ברם, נשמח לקבל את הערותיכם ככל שמצאתם טעות במידע. כמו כן, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם באופן ישיר או בלתי ישיר כתוצאה משימוש באתר ו/או בקשר אליו ו/או מקישורים אשר האתר מפנה אליהם ו/או מחוות הדעת ו/או המאמרים ו/או כיוצ"ב ו/או בקשר אליהם. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה או אחר מלא, מהימן, עדכני או אמין.

כל הזכויות באתר ובתוכן שבו שמורות להנהלת האתר. אין לבצע העתקה ו/או IFRAME ללא אישור הנהלת האתר, ואין ליצור עומס בלתי סביר באתר ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע המפורסם באתר ללא רשות בכתב מהנהלת האתר.

מקום השיפוט הבלעדי בנוגע לכל ענין המתעורר מהסכם זה ומשימוש באתר יהא נתון לשיפוטו הבלעדי של בית המשפט בתל אביב – יפו.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, וכל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.

ליצירת קשר: tedinfollc@gmail.com

כתובת למסירת מסמכים משפטיים בישראל:
Ted Info LLC
אצל משרד עורכי דין לצוואות וירושות גיא אופיר
מגדל ב.ס.ר 3 רחוב כנרת 5 בני ברק 5126237

המדובר בכתובת למסירה מסמכים בלבד, המשרד אינו מוסמך להוות שירות לקוחות או לטפל בפניות למעט להוות כתובת למסירת כתבי בי-דין.